Mitä kerromme Fibionista asiakkaalle myyntitilanteessa?

Myyntitilanteen ovat aina jänniä paikkoja. Siksi on hyvä olla valmistautunut huolella. Onneksemme Fibion pohjautuu tutkimusnäyttöön, joten meillä on hyvä selkänoja esitellä potentiaalisille asiakkaille Fibionista saatavia hyötyjä.

Aloitamme esityksen yleensä kuvaamalla istumisen haitallisuutta terveyden eri osa-alueisiin. Esitys jatkuu nousujohteisesti siihen, miten helpoin ja tehokkain keino näiden haittojen ehkäisyyn on jokaisen saatavilla: riittää kun nousee tuolista ylös! Jos on tarvetta herättelylle ja pienelle tarinallisuudelle on paikkansa, saatammepa kertoa siitä miten istumisen haitat huomattiin ensimmäistä kertaa avaruuslennolla olleita astronautteja tutkimalla. 

Esittelemme lyhyesti istumisen vähentämisestä saatavia hyötyjä. Esimerkiksi, kahden tunnin istumisen vähentäminen päivässä vähentää nälän tunnetta, pudottaa painoa kaksi kiloa vuodessa, ja edistää työyhteisön vireystilaa ja kanssakäymistä. Jos aikaa riittää, avaamme näitä hyötyjä vielä tarkemmin. Tässä kohtaa muistamme mainita myös haasteet ja esteet istumisen vähentämiselle. Niin helppo kuin tuo pieni teko onkin, löydämme itsemme istumasta tunnista ja päivästä toiseen. Tässä perimmäisenä syynä ovat normimme ja ympäristömme, jotka ohjaavat meitä istumaan.

Kuulijalle herää tietysti kysymys, miten Fibionilla voi saada aikaan muutoksen, ja miten nämä hyödyt siis realisoituvat Fibionia käyttämällä? Kerromme seuraavaksi, miten Fibion auttaa tekemään istumisen vähentämisen potentiaalin näkyväksi käyttäjälle. Saat henkilökohtaiset suositukset siihen, kuinka vähän liikuntaa riittää poistamaan istumisesi haitat, ja voit testata itse, miltä terveytesi näyttäisi jos istuisit vähemmän tai lisäisit liikuntaa. Työyhteisön tasolla Fibion-mittaus tekee usein-niin-näkymättömästä asiasta näkyvää, ja herättää uusia kahvipöytäkeskusteluita jotka pitävät asian esillä. Kuinka paljon sinä istuit? En tiennyt että nuo tauot ovat noin terveellisiä! Esimerkit toteutuneista asiakkuuksista ovat aina kaikille kiinnostavia.

Tieto ei kuitenkaan yleensä riitä, vaan palveluumme kuuluu käyttäjälähtöinen tavoitteenasettelu, sekä tavoitteen mukainen kannustava viestintä. Mikä tärkeintä, osallistujia pyydetään itse arvioimaan muutoksen mielekkyyttä sekä seuraamaan muutoksen toteutumista arjessa. Tämä niin kutsuttu ”itsemonitorointi” on yksi tehokkaimpia käyttäytymismuutoksen keinoja.

Ohjelman jälkeen toteutunut muutos mitataan Fibion-seurantamittauksella. Tulosten näkeminen ja vaikutusten läpikäynti yhdessä ovat erityisen hyviä keinoja pureutua oman toiminnan ja yhteisten normien vaikutukseen mitattuun käyttäytymiseen ja sitä kautta terveyteen. Fibion  Activity Coach on aina mukana sparraamassa, mikä varmistaa onnistuneen lopputuloksen.

Lopussa kerromme esimerkkejä onnistuneista asiakascaseista sekä siitä, mitä asioita tulee huomioida onnistuneen ohjelman toteutuksessa. Näitä ovat mm. viestintä, aikataulusta sopiminen, yhteyshenkilöstä sopiminen, ohjelman protokolla (tehdäänkö esimerkiksi kilpailuna vai ei), jne.

Esitys on aina parhaiten onnistunut, kun potentiaalinen asiakas on kysynyt pahoja kysymyksiä, ja ne ovat auttaneet suuntaamaan esitystä ja tuomaan esille asioita jotka muuten olisivat jääneet kertomatta. Esityksen jälkeen toivomme, että pääsemme keskustelemaan entistä tarkemmin asiakkaan tarpeista ja toiveista ohjelman toteuttamisesta heidän työyhteisössään.