Fibionille myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus

Fibion Oy:lle on myönnetty 62 900 € EAKR rahoitus projektiin RESPA (REducing Sitting as a service -PlAtform). Projektin suunnitelman mukainen toteutusaika on aikävälillä 24.5.2021 ja 30.6.2022.

Fibion on ammattilaisten työkaluksi kehitetty istumis- ja aktiivisuusanalyysi. Keskeinen strategiamme on myydä muutosta istumis- ja aktiivisuuskäyttäytymisessä.

Koronan myötä strategiamme palveluperusteisesta liiketoimintamallista on vahvistunut, mutta teknologiamme ja myynti- ja markkinointiputkemme ei vielä mahdollista strategian täysimääräistä toteutumista, eikä nopeaa kansainvälistä kasvua.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tuotettamme strategiamme mukaiseksi siten, että se mahdollistaa kansainvälisen kasvumme kiihdyttämisen.

Käytännössä kehittämistoimenpiteet koskevat Fibion-alustan sekä siihen liittyvien markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden kehittämistä, sekä lokalisointia uusiin maihin markkinointi- ja myyntitoimenpidestrategian perusteella.

Projektin tuloksena Fibion pystyy palvelemaan asiakkaitaan paremmin ympäri maailmaa heidän toimintaansa paremmin tukevien tuotteiden avulla.  

Tarkemmat tiedot tuesta:
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 900 €
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maantieteellinen kohdealue
Maakunnat: Keski-Suomi
Seutukunnat: Jyväskylän
Kunnat: Jyväskylä