Kirjastokokeilu

Tervetuloa kirjastokokeiluun! Ohessa ovat ohjeistukset Fibion-mittauksen aloittamiseen sekä Fibion-raporttien luomiseen.

Loppukäyttäjän ohje (pdf)
Mittauksen aloittaminen (video)
Raportin luominen (video)

Welcome to the Fibion library trial! From here you can find the instructions on how to start a Fibion measurement as well as how to create Fibion reports.

End user manual (pdf)
Starting a measurement (video)
Creating a report (video)

Miten onnistuimme? Anna palautetta!
How did we do? Give us feedback!